Bc. Dana Macáková

Master's thesis

Leadership a management - jak efektivně řídit za účelem dosahování výsledků

Leadership and management - how to effectively manage for the purpose of achieving results
Abstract:
Diplomová práce se zabývá významem Leadershipu a Managementu – jak efektivně řídit za dosahováním výsledků. V teoretické části je uvedena hlavní podstata leadershipu, jak je vnímán ve srovnání s managementem. Příkladem jsou uvedeni významní leadeři, kteří svým působením ovlivnili svět. Nejsou opomenuty ani nové trendy v leadershipu, které mají vliv na dosažení úspěchu v organizacích. V praktické části …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the importance of leadership and management - how to effectively manage the achievement of results. In the theoretical part, the main essence of leadership is perceived as compared to management. An example of this is the significant leaders who have influenced the world by their influence. Even new trends in leadership that have an impact on success in organizations are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Reader: Ing. Helena Pleskotová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance

Theses on a related topic