Mgr. Dominika Struminská

Bakalářská práce

Závislost pubescentů na sociální komunikaci na Facebooku"

Addiction of students on social communication "Facebook"
Anotace:
Bakalářská práce "Závislost pubescentů na sociální komunikaci na Facebooku" se zaměřuje na aktuální problematiku možné závislosti dospívajících dětí v pubertálním věku na sociální komunikaci prováděnou online skrz sociální síť Facebook. Teoretická část mapuje období puberty, soustředí se především na sociální komunikaci prováděnou pubescenty v prostředí Facebooku a na možnou závislost na této činnosti …více
Abstract:
The bachelor thesis "Addiction of students on social communication Facebook" focuses on the current issues of possible addicton of teenagers at the age of puberty to social communication conducted online through the social networking site Facebook. The theoretical part discusses puberty, focuses primarily on social communication of pubescents conducted in an ambience of Facebook and the possible addiction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc.
  • Oponent: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta