Ing. Miroslav KOPÁČEK

Disertační práce

Teorie a praxe plánování rozvoje populačně malých obcí

Theory and Practise of Development Planning for Small Municipalities
Anotace:
Cílem disertační práce je popsat a zhodnotit aktuální stav plánování rozvoje v populačně malých obcích, které jsou významnou součástí sídelního systému Česka, a to v kontextu principů udržitelného rozvoje ve vztahu k občanské participaci a okrajově i k problematice suburbanizace a protipovodňové ochrany. Důraz je kladen na územní plánování, což je legislativou definovaný nástroj, kterým lze rozvoj …více
Abstract:
The aim of the dissertation is to describe and evaluate the current state of development planning in small municipalities, which are an important part of the Czech settlement system, in the context of sustainable development principles in relation to civic participation and marginally to suburbanization and flood protection. Emphasis is placed on land-use planning, a tool defined by legislation, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D., doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOPÁČEK, Miroslav. Teorie a praxe plánování rozvoje populačně malých obcí. Ostrava, 2022. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Geografie / Ekonomická geografie a regionální rozvoj