Ing. Veronika Horáčková

Master's thesis

Efekt některých polysacharidů a derivátů celulózy na vybrané druhy bakterií

Effect of some polysaccharides and derivates of cellulose on chosen bacteria
Abstract:
Suspenzní bujónovou metodou byl zkoumán pozitivní, případně negativní vliv galaktomananu, glukomananu, chitosanu a derivátů celulózy na probiotické bakterie Lactobacillus lactis a Enterococcus faecalis. Testované vzorky byly použity v koncentrační řadě 1, 2 a 3 hm %. U chitosanu byl prokázán inhibiční účinek ve všech použitých koncentracích. Glukomanan a hydroxyethylcelulóza působily po 3 dnech inkubace …more
Abstract:
Positive or negative effects of galactomannan, glucomannan, chitosan and derivates of celulose were studied with suspenzion broth method on probiotic bacteria Lactobacillus lactis and Enterococcus faecalis. The samples were tested in the 1, 2 and 3 % concentrations. In all used concentrations chitosan has shown chitosanu inhibitory effects. After 3 days of incubation it was observed the reduction of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2010
  • Supervisor: doc. Ing. Jarmila Vytřasová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Horáčková, Veronika. Efekt některých polysacharidů a derivátů celulózy na vybrané druhy bakterií. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Master programme / field:
Chemistry and Technology of Foodstuffs / Evaluation and Analysis of Foodstuffs

Theses on a related topic