Ing. Jiří Kavale, DiS.

Bakalářská práce

Přínosy vstupu na burzu formou IPO z hlediska akciové společnosti

The benefits of entering the stock market through IPO in terms of joint-stock company
Anotace:
Tato práce se zabývá popisem procesu IPO, jeho fázemi, výhodami a nevýhodami. Důležitou součástí je též porovnání IPO s dalšími formami financování rozvoje podniku. Primární úpis je spojen se dvěma anomáliemi. Jedná se o underpricing a dlouhodobou nižší výkonnost akcií po uvedení na trh. Praktická část se zabývá potvrzením existence těchto jevů na IPO realizovaných v posledních letech na pražské burze …více
Abstract:
This thesis describes the IPO process, its phases, the advantages and disadvantages. An important part of the this thesis is also to compared IPO with other forms of development finance company. The primary emission is associated with two anomalies. This is the underpricing and long-term-low performance of shares after entering the market. The practical part deals with the confirmation of the existence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní