Bc. Jiří Zálešák

Diplomová práce

Projekt optimalizace montážní linky v podniku SCHOTT CR, s.r.o. divizi Lighting and Imaging

Project of Assembly Line Optimalization in Company SCHOTT CR, s.r.o. Division Lighting and Imaging
Anotace:
Cílem této diplomové práce je analyzovat výrobní proces montážní linky Endoskopie ve společnosti Schott CR, s.r.o., divizi Lighting and Imaging, z hlediska možnosti využití prvků průmyslového inženýrství a navrhnout opatření pro jeho optimalizaci. Tato práce se ve své úvodní části zabývá představením koncernu Schott, organizačním členěním obchodní jednotky Lighting and Imaging, strukturou a charakterem …více
Abstract:
The goal of this master thesis is to analyse and optimize the production process within an Endoscopy assembly line in the company Schott CR, s.r.o., division Lighting and Imaging. The thesis focuses on possibility of using methods of industrial engineering as well as to suggest measures for production process improvement. The thesis starts with introduction of the business concern Schott followed by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Dobroslav Němec

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zálešák, Jiří. Projekt optimalizace montážní linky v podniku SCHOTT CR, s.r.o. divizi Lighting and Imaging. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Průmyslové inženýrství