Theses 

Vícedruhová média ve vzdělávání: zaznamenávání přednášek na vysokých školách v České republice – Bc. Božena Kováčová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Božena Kováčová

Master's thesis

Vícedruhová média ve vzdělávání: zaznamenávání přednášek na vysokých školách v České republice

Rich Media in Education: Lectures recording at the universities in the Czech Republic

Abstract: Tato magisterská diplomová práce analyzuje současnou situaci v oblasti zaznamenávání přednášek na vysokých školách v České republice, a to z pohledu vícedruhových médií. Tato analýza je důsledně popsána z teoretického i praktického hlediska. V teoretické rovině jsou rozepsány jednak sociální aspekty zaznamenávání přednášek včetně etických a právních hledisek, jednak fyzikální aspekty zaznamenávání přednášek. V praktické rovině práce byly analyzovány konkrétní postupy a metodologie, které se používají při zaznamenávání přednášek na vysokých školách v České republice. Dále byla v této sekci vypracována případová studie analyzující Videoserver Masarykovy univerzity.

Abstract: This Master's Thesis analyzes the current situation in the field of lectures recording at universities in the Czech Republic from the perspective of Rich Media. This analysis is thoroughly described from theoretical and practical aspects. The theoretical part focuses on the social aspects of lectures recording including ethical and legal aspects as well as physical aspects of lectures recording. The practical part analyzes the specific procedures and methodologies that are used for lectures recording at universities in the Czech Republic. Furthermore, this part contains a case study analyzing Videoserver of Masaryk University.

Keywords: digitalizace, teorie informace, sociální komunikace, zaznamenávání přednášek, Videoserver Masarykovy univerzity, vícedruhová média, teorie vícedruhových médií, digitizing, lectures recording, information theory, social communication, rich media, media richness theory, Videoserver of Masaryk University

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 1. 2011
  • Supervisor: RNDr. Miloš Liška, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 03:00, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz