Mgr. Karel Nedbálek

Diplomová práce

Právní regulace vymáhání daňových nedoplatků

Legal Regulation of Exaction of Tax Arrears
Anotace:
Tato diplomová práce zohledňuje zásadní změny ke kterým dojde v daňovém právu procesním v roce 2011. Účinnosti nabude nový daňový řád. Tento předpis upravuje otázky správy daní a zcela nahradí stávající úpravu. Diplomová práce je rozdělena do 9 kapitol, včetně úvodu a závěru. Tyto kapitoly mohou být také roděleny do dvou větších celků. První z nich se zabývá obecnými otázkami správy daní a druhý je …více
Abstract:
This thesis reflects a fundamental change that will occur in the procedural tax law in 2011. Tax Administration Code is coming into efficiency. This act regulates the issues of tax administration and it will completely replace the existing arrangements. The thesis itself is divided into 9 chapters, including the introduction and conclusion. These chapters can be also divided into two larger sections …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta