Martina Škrabálková

Diplomová práce

Insolvenční řízení a postavení insolvenčního správce v jednotlivých jeho fázích

Insolvency proceedings and position of insolvency administrator in individual phases of insolvency proceedings
Anotace:
Diplomová práce se zabývá insolvenčním řízením a postavením insolvenčního správce v jeho jednotlivých fázích. Cílem diplomové práce je prozkoumat průběh insolvenčního řízení a postavení insolvenčního správce založené na konkrétním příkladu z praxe. Diplomová práce ověří tři hypotézy, které jsou stanovené v úvodu práce. Autorka hodnotí změny zákonů, které vstoupily v platnost a mění zákon č. 182/2006 …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the insolvency proceedings and the position of the insolvency administrator in individual phases of insolvency proceedings. The aim of this diploma thesis is to investigate the process of insolvency proceedings and the position of the insolvency administrator based on a concrete example. The diploma thesis will verify three hypotheses, which are specified in the introduction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2018
  • Vedoucí: Jiřina Hásová
  • Oponent: Tomáš Moravec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74634