Bc. Ivana ROTHOVÁ

Diplomová práce

Insolvenční řízení z pohledu insolvenčního správce a jeho aplikace v praxi

Insolvency proceedings from the perspective of an insolvency administrator, application of insolvency proceedings´tools in practice
Anotace:
Diplomová práce se zabývá insolvenčním řízením v České republice a postavením insolvenčního správce v jeho průběhu. Práce vychází především z platné právní úpravy zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. První část seznamuje s teorií insolvenčního řízení, možnostmi řešení úpadku a dopady do daní i účetnictví dlužníka. Druhá část práce se pak zaměřuje na konkrétní případy z praxe. Konkrétně …více
Abstract:
The main topic of this diploma thesis relates to insolvency proceedings in the Czech Republic and the position of the insolvency administrators in the whole process. This thesis is based on valid legislation of the Act No. 182/2006 Coll. The first part introduces the theory of insolvency proceedings, the possibilities of solving bankruptcy and the impact on taxes and accounting. The second part focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Marie Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ROTHOVÁ, Ivana. Insolvenční řízení z pohledu insolvenčního správce a jeho aplikace v praxi. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/