Mgr. Jakub Třešňák

Bachelor's thesis

"Dva sny, jedna realita": analýza seriálu *Procitnutí*

"Two Dreams. One Reality.": Analyses TV series *Awake*
Anotácia:
Bakalářská diplomová práce, jež analyticky vychází z poetiky seriálové fikce představena Radomírem D. Kokešem, si klade za cíl postihnout míru ozvláštnění a podchytit specifické vlastnosti televizního seriálu Procitnutí, jež vycházejí z principu dvou koexistujících paralelních realit, a to ve čtyřech analytických kapitolách, kdy každá kapitola si klade za cíl tuto míru ozvláštnění rozvést.
Abstract:
The bachelor thesis is analytically based on the poetics of fiction series presented by Radomír D. Kokeš and aims to capture the level of defamiliarization and the specific attributes of the television series Awakening based on the principle of two co-existing parallel universes. Each of four analytical chapters aims to examine the level of defamiliarization.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2014
  • Vedúci: Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta