Ivana Smoleňová

Bakalářská práce

Gender stereotypy v televíznej reklame

Gender stereotypy v televizní reklamě
Anotace:
Tahle práce obsahuje základní porovnání mužských a ženských postav v televizních reklamách vysíláních v České republice. Zaměřuje se na jejich stereotypní zobrazování v závislosti na povaze prezentovaného produktu s rozdělením na produkty stereotypně považované na mužské a ženské. V první -- teoretické části práce definuji základní pojmy týkající se dané oblasti, které jsou potřebné na komplexní porozumění …více
Abstract:
This study contains basic comparison the status of women and men in television advertising in Czech Republic. It focuses on stereotypic presentation of each gender depending on the type of product presented and on dividing products into two groups each stereotypically regarded as a men's and woman's products . In the first part -- theoretical part, I define basic definitions connected with this area …více
Abstract:
Táto práca obsahuje základné porovnanie mužských a ženských postáv v televíznych reklamách vysielaných v Českej republike. Zameriava sa na ich stereotypné zobrazovanie v závislosti na povahe prezentovaného produktu s rozdelením na produkty stereotypne považované za mužské a ženské. V prvej - teoretickej časti práce definujem základné pojmy dotýkajúce sa danej oblasti potrebné pre komplexné pochopenie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: Ondřej Pešek
  • Oponent: Oldřich Vávra

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/22221