Jana Stehlíková

Disertační práce

The European Union as a normative power? The extraterritorial reach of the EU’s personal data protection standards

The European Union as a normative power? The extraterritorial reach of the EU’s personal data protection standards
Anotace:
Disertační práce odpovídá na výzkumnou otázku, zda v případě difúze GDPR byla prokázána rovněž přítomnost normativní moci EU, tedy šíření vlivu a moci prostřednictvím přenosu právních standardů, hodnot a právní kultury za hranice evropské integrace. K naplnění cíle práce využívá práce diskurzivní analýzu a process tracing. Tři státy vybrané pro empirickou část práce – Norsko, Srbsko a Ukrajina – představují …více
Abstract:
The dissertation thesis seeks an answer to the question of the EU’s normative power in the process of GDPR diffusion beyond the borders of European integration. The normative power is understood as a process of expanding the influence and power through the transfer of legal standards, values and legal culture, which can lead to a successful establishment of an international (sub)regime in the respective …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 9. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 12. 2022
  • Vedoucí: Štěpánka Zemanová
  • Oponent: Radka Druláková, Petr Jurek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/88062