Bc. Naneta ČÁKOVÁ

Bakalářská práce

Divadelní spolky na Mostecku v 2. polovině 20. století (Divadelní soubor Jirásek - Patokryje, Divadelní soubor Hraničář - Hora Svaté Kateřiny).

Theatrical clubs in the Most area in the 2nd mid 20th century.
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na vznik, vývoj a zánik ochotnických spolků na Mostecku ve 2. polovině 20. století. Konkrétně jde o divadelní soubor Jirásek z Patokryjí a soubor Hraničář z Hory Svaté Kateřiny. Cílem práce je přiblížit činnost těchto spolků a zanalyzovat jejich repertoár.
Abstract:
This bachelor thesis focuses on emergence, development and eventual demise of amateur theatrical companies in the District of Most during the second half of the 20th century. Specifically, it features theatre companies Jirasek from Patokryje and Hranicar from Hora Svate Kateriny. The main goal of this thesis is to remember existence, history and activities of these companies and to analyse their repertoire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČÁKOVÁ, Naneta. Divadelní spolky na Mostecku v 2. polovině 20. století (Divadelní soubor Jirásek - Patokryje, Divadelní soubor Hraničář - Hora Svaté Kateřiny).. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta