Dana PUDILOVÁ

Bachelor's thesis

Rodinná politika v České republice a Slovenské republice

Family Policy in the Czech Republic and the Slovak Republic
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na komparaci nástrojů rodinné sociální politiky v kontextu sociálních dávek a služeb v České republice a Slovenské republice. Jedná se o teoretickou práci, ve které jsou shrnuta a analyzována data, týkající se sociálních dávek a služeb pro rodiny s dětmi. Jednotlivé kapitoly popisují témata, vztahující se k rodinné politice. Základem společnosti a zároveň objektem různých …more
Abstract:
The Bachelor's thesis is focused on the comparison of family social political tools in the meaning of social benefits and services in the Czech Republic and Slovak Republic. It is a theoretical paper in which all the analysed data, concerning social benefits and services for families with children, is included. Individual chapters talk about different topics related to family politics. Family is the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 8. 2019

Thesis defence

 • Supervisor: doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PUDILOVÁ, Dana. Rodinná politika v České republice a Slovenské republice. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 68drzs 68drzs/2
12/8/2019
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
12/8/2019
Bulanova, L.
13/8/2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.