Radka KOPECKÁ

Bakalářská práce

Translation of a Selected Text Dealing with TEFL Methodology as a Sample Text Representing the Scientific or Popular Scientific Style - with Detailed Commentary and Glossary

Translation of a Selected Text Dealing with TEFL Methodology as a Sample Text Representing the Scientific or Popular Scientific Style - with Detailed Commentary and Glossary.
Abstract:
The topic of the Thesis is the translation of the text dealing with methodology of English. The translation is from English into Czech. The first part is focused on the theory of translation and contains the description of translation types, methods and procedures. This part ends up with the characteristics of styles, espesially popular scientific style as the extract is the example of this style. …více
Abstract:
Tématem bakalářské práce je překlad textu z oblasti metodiky anglického jazyka. Překlad je z angličtiny do češtiny. První část je věnována teorii překladu, obsahuje popis jednotlivých typů překladu, metodách a překladatelských postupech. Tato část je zakončena charakteristikou jednotlivých stylů, konkrétně pak stylu populárně naučného, neboť překládaný text je příkladem tohoto stylu. Druhá část obsahuje …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011
Identifikátor: 38777

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Eva Raisová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOPECKÁ, Radka. Translation of a Selected Text Dealing with TEFL Methodology as a Sample Text Representing the Scientific or Popular Scientific Style - with Detailed Commentary and Glossary. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická