Theses 

Textová analýza a komentář k překladu: propagační texty – Sebastian BENEŠ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Sebastian BENEŠ

Bakalářská práce

Textová analýza a komentář k překladu: propagační texty

Text analysis, translation and commentary: promotional text

Abstract: Main goal of this Bachelor thesis was a translation of English texts promoting protein powders. Through sports, protein powders are the most used supplement. Texts were taken from websites of individual companies. This Bachelor thesis focused on the comparison of a promotion of the same or at least very similar product by different companies. First the analysis of source texts is made and then the translation itself follows. The last chapter of the Bachelor thesis focuses on the commentary of the translation. The commentary shows strategies which helped with the translation process. Theories of skopos and equivalence are listed in this chapter. Through the Bachelor thesis there are many examples showing the translation process. The source texts appear at the end of this thesis.

Abstract: Cílem této bakalářské práce bylo přeložení anglických textů propagující proteinové nápoje, kteréžto jsou jako nejpoužívanější doplněk stravy užívané napříč všemi sporty. Texty byly vybrány z různých domovských stránek jednotlivých společností. Tato bakalářská práce se soustředila na porovnání typu propagace různých společností na stejný nebo velmi podobný produkt. V rámci této práce je nejprve provedena analýza výchozího textu a poté proveden samotný překlad do českého jazyka. Poslední kapitola bakalářské práce se zaměřuje na komentář překladu. V komentáři se objevují, strategie překladatelského procesu, který byl proveden pomocí teorií skoposu a ekvivalence. Průběh celé bakalářské práce doplňuje množství příkladů, na kterých je ukázáno, jak se během překládání postupovalo. V úplném závěru textu je uveden výchozí text.

Keywords: Analýza, překlad, komentář, zdrojový text

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Christopher Hopkinson, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=46937 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

BENEŠ, Sebastian. Textová analýza a komentář k překladu: propagační texty. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 14:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz