Bc. Zdeněk Vytopil

Bakalářská práce

Reflexe bojových umění ve výtvarné tvorbě od poloviny 15. století do poloviny 16. století

Reflections of martial arts in the fine arts in the period from mid-15th to mid-16th century
Anotace:
Předmětem práce je postava bojovníka ve výtvarné tvorbě 15. a 16. století. Figura je zkoumána také ve vztahu k rytířství a jeho myšlenkovému světu. Autor práce se opírá o dílo Johana Huizingy a referuje o smyslu rytířské myšlenky tvořící výrazové pozadí výtvarných děl daného období. Obraz o významu a užívání bojových umění je vytvořen z primární literatury Baldassara Castigliona, Niccoló Machiavelliho …více
Abstract:
The present thesis deals with the personality of a warrior in the fine art production of 15th and 16th centuries. This subject is studied also in relation with knightliness, chivalry and a knight’s world of thought. The author focuses on the work of Johan Huizinga and refers to the importance of this knight concept (idea) which forms the expressional background of many works of art dating back to that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta