Filip PELIKÁN

Bakalářská práce

Výskyt zranění v Mixed martial arts (MMA)

Occurrence of injuries in Mixed martial arts (MMA)
Anotace:
Cílem této práce je na základě dotazníkového šetření popsat výskyt a množství zranění u zápasníků MMA. Zároveň zjistit, o jaké konkrétní zranění se jedná a využití ochranného vybavení. Byla použita metoda kvantitativního výzkumu formou anketního dotazování. Nejvíce zasaženým místem byla oblast hlava / obličej / krk a zejména pak oči, nos a krk. Nejvíce vyskytujícím se zraněním pak byla pohmožděnina …více
Abstract:
The purpose of this thesis is to describe the occurrence and amount of injuries in MMA fighters based on a questionnaire survey. At the same time to find out what the specific injury is and the use of protective equipment. The method of quantitative research in the form of a survey was used. The most affected area was the head / face / neck area and especially the eyes, nose and neck. The most frequent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Denisa Blaschová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PELIKÁN, Filip. Výskyt zranění v Mixed martial arts (MMA). Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta