Bc. Jiří Stehlík

Bakalářská práce

Komunální volby 2014

Municipal elections 2014
Anotace:
Tato práce řeší problematiku komunálních voleb, tedy voleb na úrovni samosprávy. Práce je zaměřena na politický marketing a jeho komparaci s marketingem v obecné ekonomii, ze kterého vychází. Toto srovnání je demonstrováno především na marketingovém mixu tzv. 4P. Dále je v práci věnován prostor pro deskripci politických kampaní, politických strategií a politických agitací voličů před volbami, tedy …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of municipal elections on the level of self-government. The thesis is mainly focused on political marketing which is based on economic marketing and their mutual comparison. This comparison is demonstrated on marketing mix known as 4Ps. There is some space devoted to political campaigns, political strategies and political agitations before elections and also the psychological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní