Mgr. Tereza Machučová

Diplomová práce

Následky smrti člověka v soukromém právu

Consequences of Human Death in Private Law
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá následky smrti člověka v soukromém právu. Hlavní důraz je kladen na zánik právní osobnosti člověka dle občanského zákoníku, včetně vymezení pojmů smrt, důkaz smrti a domněnka smrti. Součástí práce je i vymezení kritérií smrti a přehodnocení přežívajícího dogmatu mozkové smrti. Druhá část diplomové práce je věnována dalším následkům smrti člověka. Obsahuje popis situací …více
Abstract:
The thesis deals with the consequences of human death in the private law. The emphasis is placed on the end of a legal person in accordance with the civil code, including the definitions of death, death evidence and death assumption. The thesis also focuses on the specification of death critera and the reassessmet of cerebral death. The second part concetrates on other consequences of human death. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma