Jan Chmelík

Bakalářská práce

Marketingové strategie neziskové organizace CDO

Marketing strategy of a Non-profit Organization CDO
Anotace:
Tato bakalářská práce si klade za cíl analyzovat marketingovou strategii neziskové taneční organizace CDO. V teoretické části práce je definován právní prostor působení neziskových organizací, následně jsou popsány všechny části rozšířeného marketingového mixu. Meritum výzkumné části práce se věnuje komunikačním aktivitám společnosti, přičemž jejich úspěšnost je zkoumána pomocí dvojího dotazníkového …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyse the marketing strategy of a Non-profit Organizaton CDO. In the theoretical part of this thesis, all the juristical background is defined, the following discribes all the parts of the extended marketing mix. The main task of the next practical part is dedicated to the communication activities of the CDO, while their success was investigated by a double survey …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Markéta Lhotáková
  • Oponent: Veronika Machová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45130

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod