Mgr. Michaela Venclová

Diplomová práce

Komunikační strategie na pozadí neziskové organizace sociálních služeb

Communication strategy on the background of non-profit social services organization
Anotace:
Předmětem diplomové práce je problematika využívání komunikačních nástrojů neziskovými organizacemi v segmentu sociálních služeb se zaměřením především na nástroj public relations. Cílem práce je identifikace a zhodnocení potenciálu marketingové komunikace se zaměřením na public relations a specifik jeho využití v oblasti sociálních služeb prostřednictvím analýzy na konkrétní vybrané organizaci a provedení …více
Abstract:
The subject of the thesis is usage of communication tools by non-profit organizations in the segment of social services, focusing primarily on the tool of public relations. The aim of the thesis is to identify and evaluate the potential of marketing communication with a focus on public relations and the specifics of its use in the field of social services through analysis of specific selected organizations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2021
  • Vedoucí: Ing. Filip Hrůza, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta