Bc. Irina Li

Master's thesis

Pracovní doba a doby odpočinku

Working hours and rest periods
Abstract:
Tématem diplomové práce se nejprve zaměřuji na mezinárodní a vnitrostátní prameny právní úpravy pracovní doby a doby odpočinku včetně dovolené. Zaměřila jsem se na analýzu právní úpravy pracovní doby a doby odpočinku včetně dovolenou v České Republice a Kazachstánu. V praktické části zkusila jsem se srozumitelné popsat v této práce, jak to funguje Kazachstánu.
Abstract:
The topic of the diploma thesis I first focus on international and national sources of legal regulation of working hours and rest periods, including holidays. I focused on the analysis of the legal regulation of working hours and rest periods, including holidays in the Czech Republic and Kazakhstan. In the practical part, I tried to clearly describe in this work how it works in Kazakhstan.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 7. 2020
  • Supervisor: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
  • Reader: Mgr. Eva Kratochvílová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Specialization in Law / Legal Aspects in Business