Bc. Jana Buchtová, DiS.

Diplomová práce

Sociální konstrukce zotavení lidí s diagnózou schizofrenie

Social construction of recovery from schizophrenia
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá sociálními konstrukcemi zotavení lidí s diagnózou schizofrenie. Teoretická část je úvodem do základu možných konstrukcí, kdy vymezuji pojmy týkající se onemocnění schizofrenie a zabývám se zotavením z pohledu psychiatrů, sociálních pracovníků a lidí s diagnózou. V neposlední řadě definuji pojem sociální konstrukcionismus, protože touto optikou nahlížím na svou výzkumnou …více
Abstract:
This thesis deals with social structures of the recovery of people diagnosed with schizophrenia. The theoretical part is an introduction to the base of possible designs, which defines the concepts related to the disease of schizophrenia and deals with recovery from the point of view of psychiatrists, social workers and people with a diagnosis. Finally, I define the term social constructionism, because …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: Mgr. Pavel Bajer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií