Bc. Jana Buchtová, DiS.

Master's thesis

Sociální konstrukce zotavení lidí s diagnózou schizofrenie

Social construction of recovery from schizophrenia
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá sociálními konstrukcemi zotavení lidí s diagnózou schizofrenie. Teoretická část je úvodem do základu možných konstrukcí, kdy vymezuji pojmy týkající se onemocnění schizofrenie a zabývám se zotavením z pohledu psychiatrů, sociálních pracovníků a lidí s diagnózou. V neposlední řadě definuji pojem sociální konstrukcionismus, protože touto optikou nahlížím na svou výzkumnou …more
Abstract:
This thesis deals with social structures of the recovery of people diagnosed with schizophrenia. The theoretical part is an introduction to the base of possible designs, which defines the concepts related to the disease of schizophrenia and deals with recovery from the point of view of psychiatrists, social workers and people with a diagnosis. Finally, I define the term social constructionism, because …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 1. 2016
  • Supervisor: PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Reader: Mgr. Pavel Bajer, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií