Mgr. Jana Synková

Diplomová práce

Analýza subjektivně vnímaných změn během hospitalizace a komparace aktuálního stavu u pacientů s diagnózou paranoidní schizofrenie a u pacientů s diagnózou akutní psychotické poruchy

The analysis of subjectively perceived changes during hospitalization and comparison of the current state of patients with a diagnosis of paranoid schizophrenia and in patients with acute psychotic disorder
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou subjektivně vnímaných změn v mezilidských vztazích a zachycením aktuálního stavu v průběhu hospitalizace u pacientů s dg. paranoidní schizofrenie a u pacientů s dg. akutní psychotické poruchy. Cílem předkládané práce bylo zjistit, jaké se u těchto dvou skupin pacientů objevují interpersonální tendence a jaké jsou jejich interpersonální orientace, respektive jestli …více
Abstract:
This thesis deals with the analysis of subjective perceived changes in interpersonal relationships and capture the current state during hospitalization in patients with dg. paranoid schizophrenia and patients with the diagnosis acute psychotic disorder. The aim of this study was to determine which interpersonal tendencies appears in these two groups of patients and chat are their interpersonal orientation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta