Bc. Lucia Sommerová

Diplomová práce

Úloha proteinu AGR2 při epiteliálně-mezenchymální tranzici.

The role of AGR2 in the epithelial-mesenchymal transition.
Anotace:
Anterior gradient 2 (AGR2) je protein, jehož zvýšená exprese je spojená s řadou nádorových onemocnění. Mezi hlavní funkce AGR2 patří regulace přežívaní nádorových buněk, regulace buněčné proliferace, tvorba rezistence k protinádorovým léčivům a aktivně se podílí na vzniku metastáz, avšak přesný mechanizmus není objasněn. Cílem této práce byla analýza úlohy proteinu AGR2 v procesu epiteliálně-mezenchymální …více
Abstract:
The anterior gradient 2 (AGR2) is a protein overexpressed in many type of cancers. AGR2 was shown to be involved in regulation of cancer cell survival, cellular proliferation, development drug resistance and formation of metastasis; however the exact mechanism is still not understood. Since the epithelial-mesenchymal transition (EMT) represents a key step in the tumor progression leading to metastasis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta