Mgr. Táňa Macháčková

Bakalářská práce

Význam mikroRNA v procesu epiteliálně-mezenchymální tranzice

MicroRNAs significance in epithelial-mesenchymal transition
Anotace:
Renální karcinom (RCC) je nejčastějším nádorovým onemocněním ledvinného parenchymu a představuje přibližně 3 % všech zhoubných nádorových onemocnění dospělé populace. RCC se vyznačuje vysokou chemo- a radiorezistencí a časným relapsem po nefrektomii. Jedním z klíčových procesů v progresi RCC je proces epiteliálně-mezenchymální tranzice, který je zodpovědný za přeměnu nemotilních a neinvazivních epiteliálních …více
Abstract:
Renal cell carcinoma (RCC) is the most common neoplasm of renal parenchyma that accounts for about 3 % of adult malignancies. RCC is highly chemo- and radioresistant tumour with occurence of early relapse after nephrectomy. Process of epithelial-mesenchymal transition (EMT) plays crucial role during progression of RCC. EMT is responsible for conversion of non-motile and non-invasive epithelial cells …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta