Bc. Olga Bursíková, DiS.

Diplomová práce

Znalosti všeobecných sester o problematice klostridiové infekce

Knowledge of nurses about the issue of clostridial infections
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou klostridiové infekce, která představuje významný zdravotnický problém a nabývá stále většího významu jako původce nozokomiálních infekcí. Teoretická část diplomové práce se zaměřuje na charakteristiku původce, epidemiologii, patogenezi, klinický obraz, diagnostiku, léčbu a prevenci onemocnění. Nedílnou součástí je i specifická ošetřovatelská péče o pacienta s …více
Abstract:
The submitted master’s thesis deals with the topic of clostridial infections that represent a major sanitary problem and become increasingly important as an agent of nosocomial infections. The theoretical part of the thesis focuses on the characteristics of this infectious agent, epidemiology, pathogenesis, clinical picture, diagnostics, therapy and prevention of the disease. A specific nursing care …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta