Kristýna CHYTKOVÁ

Diplomová práce

Srovnání úspěšnosti odhadu pohlaví podle sakroiliakálního a ischiopubického segmentu pánevní kosti

Comparison of the accuracy of sex estimation using sacroiliac and ischiopubic segments of os coxae
Anotace:
Pánevní kost je morfologicky tvořena dvěma samostatnými částmi: sakroiliakálním a ischiopubickým segmentem. Morfologie sakroiliakálního segmentu odráží evoluční adaptaci pro bipední lokomoci a vzpřímený postoj. Morfologie ischiopubického segmentu odráží adaptaci ženské pánve na porod plodu s relativně velkou hlavou. Úroveň pohlavního dimorfismu pánevní kosti je dána součtem pohlavního dimorfismu obou …více
Abstract:
The os coxae is morphologically formed by two separate parts: sacroiliac and ischiopubic segment. The morphology of the sacroiliac segment reflects evolutionary adaptation to bipedal locomotion and an upright posture. The morphology of the ischiopubic segment reflects adaptation of female pelvis to parturition fetus with relatively large head. The level of sexual dimorphism of os coxae is given by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Patrik Galeta, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHYTKOVÁ, Kristýna. Srovnání úspěšnosti odhadu pohlaví podle sakroiliakálního a ischiopubického segmentu pánevní kosti. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/