Kristýna CHYTKOVÁ

Master's thesis

Srovnání úspěšnosti odhadu pohlaví podle sakroiliakálního a ischiopubického segmentu pánevní kosti

Comparison of the accuracy of sex estimation using sacroiliac and ischiopubic segments of os coxae
Abstract:
Pánevní kost je morfologicky tvořena dvěma samostatnými částmi: sakroiliakálním a ischiopubickým segmentem. Morfologie sakroiliakálního segmentu odráží evoluční adaptaci pro bipední lokomoci a vzpřímený postoj. Morfologie ischiopubického segmentu odráží adaptaci ženské pánve na porod plodu s relativně velkou hlavou. Úroveň pohlavního dimorfismu pánevní kosti je dána součtem pohlavního dimorfismu obou …more
Abstract:
The os coxae is morphologically formed by two separate parts: sacroiliac and ischiopubic segment. The morphology of the sacroiliac segment reflects evolutionary adaptation to bipedal locomotion and an upright posture. The morphology of the ischiopubic segment reflects adaptation of female pelvis to parturition fetus with relatively large head. The level of sexual dimorphism of os coxae is given by …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Patrik Galeta, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CHYTKOVÁ, Kristýna. Srovnání úspěšnosti odhadu pohlaví podle sakroiliakálního a ischiopubického segmentu pánevní kosti. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/