Mgr. Michaela Dočkalová

Diplomová práce

Arabské revoluce v Egyptě a v Tunisku optikou vybraných tištěných médií: obsahová analýza

Media Representation of Arabic Revolutions: Content Analysis
Anotace:
Diplomová práce se zabývá mediálním obrazem arabských revolucí v Egyptě a v Tunisku v denících Mladá fronta DNES a Právo. Cílem je popsat a porovnat formální i obsahové postupy používané médii při konstrukci agendy arabských revolucí. Autorka pracovala se 177 příspěvky z období prosinec 2010 – únor 2011, pomocí nichž ukazuje, jak mediální obraz ovlivňovaly žurnalistické rutiny a editoriální ideologie …více
Abstract:
The following master thesis is media picture of the Arabian revolution in Egypt and Tunisia in the daily magazines Mladá Fronta DNES and Právo. The aim of the thesis is to describe and compare both formal and content steps used in the media during the construction of the agenda of the arabian revolution. The author worked with 177 contributions from the period of December 2010 till February 2011. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Bártek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií