Bc. Květa Frühaufová

Diplomová práce

Učitelé základních škol, informační a komunikační technologie a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Primary School Teachers, Information and Communication Technology and Students with Special Educational Needs
Anotace:
Diplomová práce se věnuje tématu učitelé základních škol, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a informační a komunikační technologie. Cílem je charakterizovat možnosti využívání informačních a komunikačních technologií u učitelů základních škol s důrazem na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zjistit, jak učitelé využívají informační a komunikační technologie při práci se žáky …více
Abstract:
This Diploma Thesis deals with the topics of primary school teachers, pupils with special educational needs and information and communication technology. The aim is to characterise the possibilities of using information and communication technology by primary school teachers with the emphasis on working with pupils with special educational needs and to find out how teachers use information and communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2015
Zveřejnit od: 26. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Frühaufová, Květa. Učitelé základních škol, informační a komunikační technologie a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Liberec, 2015. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická