BcA. Ivo Repčík

Diplomová práce

Využití a práce s bezdrátovými mikrofony pro potřeby hraného filmu.

1. The theoretical part: Usage and workflow with wireless microphone for needs of full-length movie. (Grečnár Ján, prof. ing. ArtD.) 2. The practical part: Audiovisual work or thematic set of audiovisual works, duration of at least 20 min., Sound. (Grečnár Ján, prof. ing. ArtD.)
Anotace:
Diplomová práce popisuje využití a práci s bezdrátovými mikrofony pro potřeby hraného filmu. Zaměřuje se na profesi asistenta zvuku, tzv. "cable-guye", jež je osoba manipulující s bezdrátovými mikrofony na place. Taktéž poukazuje na spoustu zajímavých informací vychazejících z mé několikaleté praxe ohledně portování.
Abstract:
This thesis describes application and work with wireless microphones for the needs of feature movie. It focuses on the profession of "cable-guy", who is a person closely associated with the handling of wireless microphones on a shooting location. It also shows a lot of interesting information about porting the microphones, which comes from my own experience.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Ján Grečnár, ArtD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Repčík, Ivo. Využití a práce s bezdrátovými mikrofony pro potřeby hraného filmu.. Zlín, 2017. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Audiovizuální tvorba - Zvuková skladba