Mgr. Bc. Tereza Nentvichová

Bakalářská práce

Peur dans les contes de Guy de Maupassant

Fear in the stories of Guy de Maupassant
Abstract:
During his life Guy de Maupassant was experiencing peculiar states of mind that reached their intensity peak in the 1880's. By that time he was diagnosed with general paresis – a possible symptom of late-stage syphilis. De Maupassant – who was genetically predisposed to syphilis – reflected this experience in his work. The omnipresent fear that haunted the author for his entire life is accurately described …více
Abstract:
U spisovatele Guy de Maupassanta se už od mládí vyskytovaly zvláštní psychické stavy, které vrcholí od 80. let 19. století, kdy u něj doktoři konstatovali progresivní paralýzu, která může být jedním z příznaků třetího stádia syfilidy. Maupassant, který měl k této nemoci dědičné sklony, obsáhl své stavy ve svém díle. Strach, který jej pronásledoval celý život ve všech formách, je dokonale vykreslen …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Ph.D. Miroslava Novotná
  • Oponent: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - francouzský jazyk