Bc. Libor MAZÁČ, DiS.

Diplomová práce

Bezpečnost při internetovém nakupování

Security at online shopping\nl{}
Anotace:
Práce se zabývá vývojem internetu s návazností na nakupování na internetu jak celosvětově, tak i v České republice. V práci jsou zmíněna doporučení pro ty, kteří využívají internet poprvé, ale i pro ty pokročilé, kteří nakupují on-line. Autor ani neopomenul rady pro začínající podnikatele, kteří zde chtějí podnikat. Jedna z posledních oblastí se věnuje otázce bezpečného e-shopu z pohledu zákazníka …více
Abstract:
Thesis deals with internet's evolution with continuity on on-line shopping around the world as well as in Czech Republic. In thesis are mentioned some references for people who use internet first time but it can be useful for advanced users which buy on-line also. Author did not omit advices for basic businessmen who want to operate on the Internet. One of last area is concerns with question safe e …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 10. 2011
Zveřejnit od: 17. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAZÁČ, Libor. Bezpečnost při internetovém nakupování. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 17. 10. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 10. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management