Kunčický Kunčický

Bachelor's thesis

Obsahová analýza Sociologického časopisu/Czech Sociological Review 2014-2018: Reprezentace sociálních problémů na stránkách hlavního českého sociologického periodika

Content analysis of the journal Sociologický časopis/Czech Sociological Review between 2014 - 2018: Representation of social problems on the pages of the main Czech sociological journal
Abstract:
Cílem bakalářské práce je jednak sestavit deskriptivní přehled příspěvků publikovaných na stránkách Sociologického časopisu v letech 2014 až 2018 a jednak vyhledat a prezentovat články zabývající se sociálními problémy české společnosti. Přehled je vytvořen za pomocí metody obsahové analýzy kvantitativního charakteru. Hlavními zjištěními práce jsou, že za zkoumané období bylo publikováno 466 příspěvků …more
Abstract:
The aim of the bachelor's thesis is to compile a descriptive overview of articles published on the website of the Czech Sociological Review between 2014 and 2018 and to search and present articles dealing with the social problems in Czech society. The overview is created by using the method of quantitative content analysis. The main findings of the thesis are that that 466 articles were published during …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2022
  • Supervisor: doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě