Zuzana ČERNÍNOVÁ

Bakalářská práce

Názory studentů veřejných vysokých škol v ČR na problematiku adopcí na dálku

Opinions of Students from Public Universities in Czech Republic on the Issue of Distance Adoption
Anotace:
První organizace, která zrealizovala adopci na dálku, byla již v roce 1950 americká organizace World Vision. V České Republice se adopce na dálku začíná dostávat do podvědomí v devadesátých letech. Tento projekt patří k druhům rozvojové spolupráce a jedná se v něm o pomoc dětem v rozvojových zemích, dosáhnout aspoň základního vzdělání. Školní docházka je pak takovému dítěti hrazena sponzorem, nebo …více
Abstract:
The first organization that implemented a distance adoption was in 1950 the U.S. organization World Vision. In the Czech Republic distance adoption began to come into consciousness in the nineties. This project belongs to the types of development cooperation and is there to help children in developing countries, to achieve at least basic education. School attendance is paid by the sponsor or adoptive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Identifikátor: 20388

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Hoch

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNÍNOVÁ, Zuzana. Názory studentů veřejných vysokých škol v ČR na problematiku adopcí na dálku. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 22. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta