Veronika KONEČNÁ

Bakalářská práce

Přechod k demokracii ve Španělsku a jeho reflexe v Baskicku.

Transition to democracy in Spain and its reflexion in Basque Country.
Anotace:
Práce se zabývá postavením Baskického národa v průběhu 20. století, zejména v období španělské tranformace v demokracii. Reviduje naplnění snah Basků o jejich samostatnou národní stát.
Abstract:
Thesis deals with position of the Basque nation during 20. century, particularly in time if Spanish democratic transition. It analyzes fulfilling of attempts of the Basque free national state.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Zákravský

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KONEČNÁ, Veronika. Přechod k demokracii ve Španělsku a jeho reflexe v Baskicku.. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy - britská a americká studia