Bc. Kristýna Jurigová

Master's thesis

Analýza podnikatelských rizik plynoucích ze smluvních vztahů a otázka zajištění pohledávek v obchodním styku

Activity of contractors analysis adventure rezulting from contracts relations and payment in due course in business connexion
Anotácia:
Práce se zaměřuje na smluvní vztahy a špatnou platební morálku. Tato práce rizika nejen identifikuje, ale doporučuje také nové postupy. V neposlední řadě se snaží vyhodnotit budoucí přínosy nových procesů.
Abstract:
The thesis reflects especially contractual conditions and bad payment moral in business. This thesis these risks not only identify, but also recommend new procedures. Last but not least the thesis estimated future benefits from new process.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2010
  • Vedúci: Ing. Pavel Mayer
  • Oponent: Mgr. Tomáš Foltýn, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Sting academy

Master programme / odbor:
Economy and Management / Business Economy and Management