Tomáš Krejčí

Bakalářská práce

Řešení přenosových tras a protokolů dohledového a poplachového přijímacího centra

Resolving Transmission Routes and Protocols in a Surveillance and Alarm Receiving Centre
Anotace:
Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále PZTS) komunikují s dohledovými a poplachovými přijímacími centry (dále DPPC) po mnoha komunikačních kanálech. K přenosu využívají také různé přenosové formáty. Moderní trendy přenosů, za využití Internetu a datových služeb mobilních operátorů, umožňují přenášet mnohem více informací, než bylo doposud běžné. Připojení PZTS po pevné telefonní lince se …více
Abstract:
Intrusion and hold-up alarm systems (further in the work only referred to as "PZTS") communicate with Monitoring and alarm receiving centres (further in the work only referred to as "DPPC") through many communication channels. Different transmission formats are also used for transmission. Modern transmission trends, using the Internet and data services of mobile operators, allow us to transmit much …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ján Ivanka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krejčí, Tomáš. Řešení přenosových tras a protokolů dohledového a poplachového přijímacího centra. Praha, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe