Tomáš Krejčí

Bachelor's thesis

Řešení přenosových tras a protokolů dohledového a poplachového přijímacího centra

Resolving Transmission Routes and Protocols in a Surveillance and Alarm Receiving Centre
Abstract:
Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále PZTS) komunikují s dohledovými a poplachovými přijímacími centry (dále DPPC) po mnoha komunikačních kanálech. K přenosu využívají také různé přenosové formáty. Moderní trendy přenosů, za využití Internetu a datových služeb mobilních operátorů, umožňují přenášet mnohem více informací, než bylo doposud běžné. Připojení PZTS po pevné telefonní lince se …more
Abstract:
Intrusion and hold-up alarm systems (further in the work only referred to as "PZTS") communicate with Monitoring and alarm receiving centres (further in the work only referred to as "DPPC") through many communication channels. Different transmission formats are also used for transmission. Modern transmission trends, using the Internet and data services of mobile operators, allow us to transmit much …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Ján Ivanka

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Krejčí, Tomáš. Řešení přenosových tras a protokolů dohledového a poplachového přijímacího centra. Praha, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe