Bc. Radek Vaň

Diplomová práce

Interní audit a řízení rizik

Internal audit and risk management
Anotace:
Tato diplomová práce řeší problematiku interního auditu a řízení rizik. Cílem je seznámit čtenáře s vývojem a činností tohoto oboru a dokázat jak je tato disciplína důležitá pro vedení společnosti. Práce je nejdříve zaměřena na vývoj interního auditu, jeho podstatu, cíle a vztah k řízení rizik. Klade se zde důraz na použití odborné literatury a vlastní komentáře autora. V praktické části je proveden …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the internal audit and risk management. The goal of the thesis is to introduce this discipline and prove its importance in relation to the company´s management. The thesis is focused first on the historical development of internal audit and its principles, goals and relation to the risk management. The first part focuses on the application of professional literature and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.
  • Oponent: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance