Bc. Štěpán Nevyjel

Diplomová práce

Návrh a implementace systému controllingu režijních nákladů

Design and implementation of overhead cost control system
Anotace:
Diplomová práce „Návrh a implementace systému controllingu režijních nákladů“ je zaměřena na režijní náklady ve společnosti VF a.s. V první, teoretické části práce jsou uvedeny literární podklady týkající se controllingu a nepřímých nákladů. Důraz je kladen především na jejich alokaci, kalkulaci a rozpočtování. V následující praktické části je nejprve charakterizována společnost VF a.s. Následuje analýza …více
Abstract:
The thesis " Design and implementation of overhead cost control system" is focused on overhead costs in the company VF a.s. In the first part of the work, there are presented literary bases related to controlling and indirect costs. Emphasis is placed mainly on their allocation, costing and budgeting. In the following practical part is first characterized VF a.s. This part is followed by an analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jana Pokorná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management