Bc. Hana Václová

Diplomová práce

Analýza komunikační schopnosti žáků mladšího školního věku

Analysis of the younger school age pupil's communication skills
Anotace:
Diplomová práce se zabývá komunikačními schopnostmi žáků mladšího školního věku a analýzou těchto schopností. V teoretické části charakterizuje pojmy komunikace, jazyk a řeč, popisuje ontogenetický vývoj řeči a definuje narušený řečový vývoj. Práce dále popisuje specifika obtíží u žáků mladšího školního věku a v této souvislosti charakterizuje specifické poruchy učení. Vymezuje diagnostické postupy …více
Abstract:
Thesis deals with the communication skills of young learners and analysis of these abilities. The theoretical part describes the concept of communication, language and speech, describes the ontogenetic development of speech and defines impaired speech development. The thesis also describes the specific problems of younger school age pupils and also describes specific learning disabilities. It defines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta