Aneta ČECHÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Sociálně aktivizační služby v pobytových službách pro seniory v Ostravě. Na příkladu Domova pro seniory Slunečnice Ostrava

Social Activation Services in Residential Services for Seniors in Ostrava. On the Example of Home for Seniors Slunečnice Ostrava.
Anotace:
Obsahem této bakalářské práce jsou sociálně aktivizační služby v pobytových službách pro seniory v Ostravě na příkladu Domova pro seniory Slunečnice Ostrava. Jedná se o práci teoreticko - aplikační, jejímž cílem je analyzovat aktivizační služby Domova pro seniory Slunečnice Ostrava. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, týkající se mého tématu. Následně jsou uvedeny sociální služby pro seniory …více
Abstract:
The content of this thesis includes the social activation services in residential services for seniors in Ostrava on the example of the Retirement Home Slunečnice Ostrava. This is a theoretical - application work which aim is to analyze the activation services of the Home for Seniors Slunečnice Ostrava. The theoretical part defines the basic concepts that relate to my topic. Then there are mentioned …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČECHÁČKOVÁ, Aneta. Sociálně aktivizační služby v pobytových službách pro seniory v Ostravě. Na příkladu Domova pro seniory Slunečnice Ostrava. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií