Ing. Lenka Chrobáková

Bakalářská práce

Aktivizační služby v zařízení sociálních služeb pro seniory z pohledu pracovníků a klientů

The activation in social services for the elderly from perspective of the staff and the clients
Anotace:
ANOTACE Název práce: Aktivizační služby v zařízení sociálních služeb pro seniory z pohledu pracovníků a klientů Autor: Ing. Lenka Chrobáková Vedoucí práce: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. Instituce: Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií Počet slov: 17 974 (úvod – závěr) Bakalářská práce je zaměřená na jeden z aspektů poskytování sociálních služeb pro seniory, možného odlišného postoje …více
Abstract:
ANNOTATION Thesis title: The activation in social services for the elderly from perspective of the staff and the clients Author: Ing. Lenka Chrobáková Academic supervisor: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. Institution: Masaryk University in Brno, Faculty of Social Studies Basic words count: 17 974 (introduction – conclusion) The thesis is focused on one of the aspects of performing social services …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Anna Krchňavá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií