Bc. Martina Dobroruková

Bakalářská práce

Rekonstrukce násilných trestných činů

Reconstruction of violent crimes
Anotace:
Předmětem mé závěrečné práce je detailní rozebrání problematiky kriminalistické rekonstrukce násilných trestných činů. Kriminalistická rekonstrukce je jedním ze zvláštních způsobů dokazování a je o ní pojednáváno i v trestním řádu České republiky. Konkrétně v hlavě páté, oddíle třetím. Dále jsou zde obsaženy i jiné způsoby dokazování, jako je rekognice, konfrontace, prověrka na místě a vyšetřovací …více
Abstract:
My thesis is focused on the detailed analysis of a reconstruction of violent crimes. Crime reconstruction is one of the specific means of proofs and is regulated in the Criminal Procedure Code. We can find it at the fifth head, third part. With her there are other methods of proof, such as recognition, confrontation, examination and investigation. All these methods allow a detailed examination of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Dagmar Kopencová
  • Oponent: Mgr. Jitka Sekyrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní