Bc. Lukáš VLADAŘ

Master's thesis

Analýza velikosti dat pro neurální syntézu řeči

Data Size Analysis for Neural Speech Synthesis
Anotácia:
Hlavním cílem této práce je popsat, jaký vliv má množství použitých trénovacích dat na kvalitu syntetické řeči generované natrénovaným neurálním syntetizérem a jak lze kvalitu výsledné řeči ovlivnit použitím předtrénovaných neurálních modelů. Teoretická část práce popisuje základní přístupy použitelné pro umělé generování řeči, zvláštní pozornost je věnována především moderním metodám neurální syntézy …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to describe the impact of the amount of used training data on the quality of the speech generated by a neural synthesizer. Another goal is to answer how the use of pretrained neural models can affect the quality of the final speech. The theoretical part of the thesis covers basic approaches applicable to artificial speech production, the main attention is given especially …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2023
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Doc. Ing. Jindřich Matoušek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VLADAŘ, Lukáš. Analýza velikosti dat pro neurální syntézu řeči. Plzeň, 2023. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/